Binnen 30 seconden tegoed bestellen
Code direct per e-mail
Veilig en betrouwbaar afrekenen via iDeal

Algemene voorwaarden

Hoe werkt het

Meteen online – onmiddellijk een code
Zodra u uw digitale code ontvangen hebt, kunt u het tegoed onmiddellijk gebruiken.
Omdat u de code meteen kunt gebruiken, kunnen wij u tijdens de bestelprocedure op onze website vragen om in te stemmen met onmiddellijke levering van de digitale code en derhalve onmiddellijke aanvang van het contract, en om afstand te doen van uw herroepingsrecht.
Producten waarvoor de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor consumenten van toepassing is, staan op de website vermeld. U kunt gebruikmaken van het standaard herroepingsformulier of online contact met ons opnemen via de veelgestelde vragen of klantenservice, of ons op een andere manier middels een ondubbelzinnige verklaring in kennis stellen. U dient ons binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen dat u het contract wenst te herroepen. Wij restitueren alle kosten binnen 14 dagen nadat wij het product van u ontvangen.

Let op voor misbruik van uw code
De code vertegenwoordigt een digitale waarde (een digitaal goed) die onmiddellijk gebruikt kan worden, en de digitale code is niet beschermd. U kunt de code onmiddellijk na ontvangst gebruiken. Iemand anders kan de digitale code ook meteen gebruiken als diegene toegang tot die code verleend wordt. Houd de code geheim en deel deze niet met anderen. We kunnen misbruik niet voorkomen, maar als we samen opletten helpt dat wel.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na de aanvang van het contract te herroepen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen middels een duidelijke verklaring (bijv. per post of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.
Voor de annuleringstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Model herroepingsformulier
(A.u.b. dit formulier invullen en terugsturen indien u het contract wenst te annuleren.)

- Ik / wij (*) herroep(en) hierbij het contract dat door mij / ons gesloten is (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*):
- Besteld op (*) / ontvangen op (*):
- Naam van de consument(en):
- Adres van de consument(en):
- Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij schriftelijke kennisgeving):
- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Houd er rekening mee dat voor vrijwel alle producten op onze website géén recht tot herroeping periode van 14 dagen van toepassing is. Zoals uitgelegd in de paragraaf “Meteen online - onmiddellijk een code”, ga je op het moment dat jij op “betalen” klikt akkoord met de directe uitvoering van je bestelling door Beltegoed.nl. Hiermee vervalt je recht tot herroeping omdat digitale codes direct gebruikt kunnen worden.